PFAFF Coverlock 3.0

PFAFF Coverlock 3.0Комбинация от петконечен оверлок и три иглова покривна машина с долен диференциален транспорт. Машината може да изпълнява прав верижен бод,три игов покривен бод, двуконечно пико, триконечен оверлочен бод за леки материи, четири конечен оверлок за средно тежки материали и плетива, пет конечен оверлок за едновременно почистване и съединяване на плата. Електронно управление на двигателя. Максимална скорост на шиене 1300 бода в минута. Възможност за регулиране дължната и ширината на оплетката. Рязане на плата и като когато не е обходим ножа може да се изключи. Осветление от ляво на крачето.